Privatumo politika

Federalinė valstybinė unitarinė įmonė „Meždunarodnoje informacionnoje agentstvo "Rossija segodnia" ("Tarptautinė informacijos agentūra "Rusija šiandien", toliau vadinama "Agentūra", "mes", "mūsų"), kurios buveinė įregistruota adresu: Zubovskij bulvaras, namo Nr. 4, pastatas 1, 2, 3, 119021 Maskva, Rusija, labai vertina Jūsų privatumą bei Jūsų asmens duomenų saugumą.
Mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR) reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės BDAR 5 straipsnyje išdėstytų principų.
Prašome atidžiai susipažinti su Privatumo politika (toliau vadinama "Politika"), kad suprasti, kokiems tikslams mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, bei kaip Jūs galite realizuoti savo teises, susijusias su Agentūros tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
Mes pasistengėme išdėstyti Politiką kiek įmanoma paprasčiau irsuprantamiau.
Politika buvo išversta iš patvirtintos redakcijos rusų kalba į Jums suprantamą kalbą.
Kilus klausimams dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos, turint pasiūlymų dėl Politikos išdėstymo pagerinimo bei norint gauti patvirtintą Politikos redakciją prašome susisiekti su mumis būdais, nurodytais 10 skyriuje (Kontaktai).
1. Taikymo sritis
Politika skirta informuoti Jus apie mūsų veiksmus renkant ir tvarkant Jūsų asmens duomenis Jums naudojantis mūsų informaciniais resursais(svetainėmis), mums vykdant žurnalistinę veiklą bei mums organizuojant įvairius renginius.
Procesai, kuriems taikoma Politika, yra išvardyti 3 skyriuje (Pranešimas apie privatumą).
Atkreipkite dėmesį, kad mūsų informaciniuose resursuose (svetainėse) gali būti nuorodų į kitų paslaugų teikėjų resursus, kuriuos mes nekontroliuojame ir kuriems ši Politika netaikoma.
Mes reikalaujame iš mūsų partnerių rūpestingai elgtis su naudotojų asmens duomenimis ir bendradarbiaujame tik su gerą reputaciją turinčiomis bendrovėmis.
2. Nepilnamečių asmenų duomenųrinkimas
Mūsų informaciniai resursai nėra skirti tvarkyti vaikų iki 13 metųasmens duomenis. Naudodami tokius duomenis svetainės turiniui formuoti, mes visada užtikriname jų tėvų arba globėjų sutikimą tvarkyti vaikų asmens duomenis.
Jeigu Jūs turite pagrindo manyti, kad vaikas suteikė mums savo asmens duomenis, prašome susisiekti su mumis būdais, nurodytais 10 skyriuje (Kontaktai).
3. Pranešimas apie privatumą
3.1. Asmens duomenųtvarkymasAgentūros informacinių resursų (svetainių) pagalbakartu nustatant Jūsų asmenybę
Agentūra savo informacinių resursų pagalba tvarko Jūsųasmens duomenis, siekdama identifikuoti Jus kaip fizinį asmenį šiems tikslams:
3.1.1. Suteikti Jums galimybę naudotis asmeninės paskyros Sputnik svetainėsefunkcijomis.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Suteikti Jums galimybę dalyvauti diskusijose dėl naujienų, komentuoti naujienas.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
Norėdami sukurti asmeninę paskyrą Sputnik svetainėse, Jūs turite pateikti savo vardą arbapseudonimąbei elektroninio pašto adresą.
Sukūrę savo paskyrą, galite nurodyti papildomą informaciją: nuotrauką, informaciją apie amžių; lytį; gimimo data; šalį; "Google ID" arba "Apple ID" arba socialinio tinklo paskyros ID. Papildoma informacija neprivaloma.
Jei nurodėte "Google ID" arba "Apple ID" arba socialinio tinklo paskyros ID, svetainė apdoros informaciją iš jūsų socialinio tinklo paskyros: vardą, pavardę, nuotrauką, gimimo datą, lytį, el. pašto adresą, prenumeratą.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Jūsų sutikimas.
Asmens duomenų saugojimo terminas
Asmens duomenys saugomi tol, kol Jūs savarankiškai nepašalinsite savo asmeninės paskyros arba nepateiksite mums prašymo atšaukti Jūsų sutikimą (ištrinti Jūsų duomenis).
Sutikimo atšaukimo tvarka pateikta 5.7 skyriuje (Teisė atšaukti sutikimą).
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Jeigu savo asmeninėje paskyroje Sputnik svetainėje Jūs nurodėte savo asmeninių paskyrų socialiniuose tinkluose ID, Jūsų duomenys bus perduodami tretiesiems asmenims: "Facebook" Inc. (Facebook); "Google" LLC (Firebase, Google Analytics); "Twitter" Inc. (Twitter); RAB "V Kontakte" (Вконтакте), "Apple Inc".
Jūsų asmeninės paskyros nustatymuose nesant duomenų apie Jūsų asmenines paskyrassocialiniuose tinkluose Jūsų asmens duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims.
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Jeigu savo asmeninėje paskyrojeSputniksvetainėje Jūs nurodėte savo asmeninių paskyrų socialiniuose tinkluose ID, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Rusijos Federacijos, JAV ir kitų šalių teritorijose, kur vykdo veikląsocialinių tinklų paslaugų teikėjai.
Jūsų asmeninės paskyros nustatymuose nesant duomenų apie Jūsų asmenines paskyrassocialiniuose tinkluose Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik Rusijos Federacijos teritorijoje.
3.1.2. Suteikti Jums galimybę naudotis asmeninės paskyros Sputnikimages.com svetainėje funkcijomis
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Gauti licenciją, suteikiančią teisę naudoti nuotraukas, grafiką, infografiką, garso ir vaizdo medžiagą.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, prisijungimo vardas, bendrovės pavadinimas, bendrovės veiklos sritis, miestas, šalis, darbovietė, užimamos pareigos, pašto kodas, adresas, telefono numeris kontaktams.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Sutartis (licencinė sutartis).
Asmens duomenų saugojimo terminas
Iki sutarties (licencinės sutarties) galiojimo termino pabaigos.
Sutarčiai pasibaigus sutartis perduodamą saugoti į vidinį archyvą. Sutarties saugojimo terminas nustatomas pagal vidinę bylų nomenklatūrą besilaikant Rusijos Federacijos įstatymų reikalavimų.
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Asmens duomenys neperduodami tretiesiems asmenims.
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Asmens duomenys tvarkomi tik Rusijos Federacijos teritorijoje.
3.1.3. Sukurti asmenines paskyras verslo klientų atstovams Sputnik Trendingmobiliojoje programėlėje
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Sputnik Trending paslaugų teikimas.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
Elektroninio pašto adresas; organizacija; prisijungimo vardas; duomenys apie naudojamas naujienų juostas.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Sutartis (licencinė sutartis).
Asmens duomenų saugojimo terminas
Iki sutarties (licencinės sutarties) galiojimo termino pabaigos.
Sutarčiai pasibaigus sutartis perduodamą saugoti į vidinį archyvą. Sutarties saugojimo terminas nustatomas pagal vidinę bylų nomenklatūrą besilaikant Rusijos Federacijos įstatymų reikalavimų.
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Asmens duomenys neperduodami tretiesiems asmenims.
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Asmens duomenys tvarkomi tik Rusijos Federacijos teritorijoje.
3.1.4. Rengti konkursus ir kitus renginius
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Konkursų ir akcijų rengimas rinkodaros tikslais.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
"Apple ID" arba "Google ID" arba socialinio tinklo paskyros ID, pavardė, vardas, tėvavardis, amžius, šalis, informacija apie kontaktus programėlėse ir socialiniuose tinkluose, kontaktinių telefonų numeriai, el. pašto adresas, nuotraukos, vaizdo įrašai.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Dalyvavimo konkurse arba kitame renginyje taisyklės.
Asmens duomenų saugojimo terminas
Iki renginio pabaigos.
Laimėtojų duomenys tvarkomi iki laimėjimų įteikimo.
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Organizuojant renginį trečiųjų asmenų (partnerių, išorinių platformų) pagalba arba įteikiant apdovanojimus per trečiuosius asmenis (pašto tarnybas, kurjerių tarnybas arba partnerius), asmens duomenys perduodami šiems tretiesiems asmenims.
Organizuojant visus konkurso etapus, įskaitant apdovanojimų įteikimą laimėtojams, Agentūra savarankiškai neperduoda asmens duomenų tretiesiems asmenims.
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Organizuojant renginį trečiųjų asmenų (partnerių, pašalinių platformų) pagalba arba įteikiant apdovanojimus per trečiuosius asmenis (pašto tarnybas, kurjerių tarnybas arba partnerius), asmens duomenys tvarkomi Rusijos Federacijos bei trečiųjų asmenų šalių teritorijose.
Tretiesiems asmenims nedalyvaujant asmens duomenys tvarkomi tik Rusijos Federacijos teritorijoje.
3.1.5. Komentuoti naujienas per asmenines paskyras socialiniuose tinkluose
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Suteikti galimybękomentuoti naujienas Sputnik svetainėse, prisijungus per savo asmeninę paskyrą Facebook tinkle.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
Facebook asmeninės paskyros ID; pavardė;vardas; nuotrauka.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Jūsų sutikimas.
Komentuojant naujienas duomenys apie šio komentaro autorių tampa viešai prieinami, jeigutai nepažeidžia jo teisių ir laisvių, ir mes tikimės, kad autorius yra apie taiinformuotas.
Asmens duomenų saugojimo terminas
Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol Jūs neatšauksite savo sutikimo.
Sutikimo atšaukimo tvarka pateikta 5.7 skyriuje (Teisė atšaukti sutikimą).
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
"Facebook" Inc. (Facebook).
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Asmens duomenys tvarkomi Rusijos Federacijos, JAV ir kitų šalių teritorijose, kur vykdo veiklasocialinių tinklų paslaugų teikėjai.
3.1.6. Naujienlaiškių siuntimas Sputnik ir Sputnikimages.com prenumeratoriams
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Naujienlaiškių siuntimas.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
Pavardė, vardas; elektroninio pašto adresas; buveinės adresas; duomenys apie el. pašto programą.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Jūsų sutikimas.
Asmens duomenų saugojimo terminas
Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol Jūs neatšauksite savo sutikimo.
Sutikimo atšaukimo tvarka pateikta 5.7 skyriuje (Teisė atšaukti sutikimą).
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
"The Rocket Science Group" (Mailchimp); "SendPulse" Inc. (Sendpulse).
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Asmens duomenys tvarkomi Rusijos Federacijos, JAV, Vokietijos ir Lietuvos Respublikos teritorijose.
3.1.7. Suteikti grįžtamojo ryšio galimybę
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Fizinių asmenų arba institucijų atstovų pranešimų (skundų, pasiūlymų) tvarkymas.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
Pavardė, vardas; darbovietė ir užimamos pareigos; adresas; šalis; telefono numeriai kontaktams; elektroninio pašto adresas.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Užtikrinti grįžtamąjį ryšį su naudotoju jo klausimui išspręsti.
Asmens duomenų saugojimo terminas
Iki Jūsų pranešimeišdėstyto klausimo išsprendimo.
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Asmens duomenys neperduodami tretiesiems asmenims.
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Asmens duomenys tvarkomi tik Rusijos Federacijos teritorijoje.
3.2. Asmens duomenų tvarkymasAgentūros informacinių resursų pagalba neidentifikuojant Jūsų asmenybės
Mūsų informaciniai resursaiautomatiškai renka duomenis,neidentifikuodami Jūs kaip fizinį asmenį, šiems tikslams:
3.2.1. Agentūros informacinių resursų (svetainių) naudotojo elgesio analizė vidinių analitinių sistemų pagalba
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Pagerinti svetainės veikimą, suteikti naudotojams svetainės turinį, rodyti naujienas, labiausiai atitinkančias naudotojų interesus, rodyti tikslinę reklamą Agentūros svetainėje ir reklaminiuose tinkluose.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
Slapukai, IP adresas, duomenys apie buvimo vietą, operacinės sistemos tipas ir versija, naršyklės tipas ir versija, įrenginio tipas ir jo monitoriaus skiriamoji geba, šaltinis, iš kurio naudotojas perėjo į svetainę, iš kokios svetainės arba pagal kokia reklaminę nuorodą, operacinės sistemos ir naršyklės kalba, naudotojo aktyvumas interneto tinkle.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Teisėtas interesas.
Rinkdami Jūsų duomenis, mes vadovaujamės mūsų teisėtu interesu, kadangikiti pagrindai šiuo atveju netaikomi. Mūsų veikla priklauso nuo Jūsų intereso mūsųteikiamam turiniui, jo naudojimo patogumo.
Naudotojo elgesio mūsų informaciniame resurse analizė– tai įprasta žiniasklaidos priemonių praktika, todėl mes tikimės, kad esate apie tai informuotas. Mes patvirtiname, kad Jūsų duomenų analizė, atliekama mūsų pareikštam tikslui pasiekti, žymiai neįtakoja Jūsų teisių ir laisvių.
Asmens duomenų saugojimo terminas
Saugojimo terminas priklauso nuo slapukų tipo.
Su slapukų tipais Jūs galite susipažinti slapukų lentelėje.
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Asmens duomenys neperduodami tretiesiems asmenims.
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Asmens duomenys tvarkomi tik Rusijos Federacijos teritorijoje.
3.2.2. Agentūros informacinių resursų (svetainių) naudotojo elgesio analizė išorinių resursų pagalba
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Pagerinti svetainės veikimą, suteikti naudotojams svetainės turinį, rodyti naujienas, labiausiai atitinkančias naudotojų interesus, rodyti tikslinę reklamą.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
Slapukai, IP adresas, duomenys apie buvimo vietą, operacinės sistemos tipas ir versija, naršyklės tipas ir versija, įrenginio tipas ir jo monitoriaus skiriamoji geba, šaltinis, iš kurio naudotojas perėjo į svetainę, iš kokios svetainės arba pagal kokia reklaminę nuorodą, operacinės sistemos ir naršyklės kalba, naudotojo aktyvumas interneto tinkle.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Jūsų sutikimas.
Asmens duomenų saugojimo terminas
1) Iki slapuko saugojimo termino pabaigos priklausomai nuo slapuko tipo. Slapukų saugojimo terminus galima patikrinti slapukų lentelėje.
2) Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol Jūs neatšauksite savo sutikimo (atsisakysite duomenų tvarkymo).
Sutikimo atšaukimo tvarka pateikta 5.7 skyriuje (Teisė atšaukti sutikimą).
Prieigos prie asmens duomenų suteikimastretiesiems asmenims
Šiam tikslui naudojamas prisijungimas prie išorinių paslaugų teikėjų informacinių resursų:
Šiems paslaugų teikėjams suteikiama galimybė rinktiJūsų asmens duomenis analitiniais tikslais. Šiuo atvejuJūsų asmens duomenų tvarkymas reglamentuojamas išorinių paslaugų teikėjų privatumo politikų.
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Asmens duomenys tvarkomi Rusijos Federacijos, JAV, Egipto ir kitų šalių teritorijose, kur vykdo veikla išoriniai paslaugų teikėjai.
3.3. Duomenų tvarkymas Agentūros veikloje
Be aukščiau išdėstytų tikslų, Agentūra nenaudoja informacinių resursų savo veikloje. Agentūra savo veikloje tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
3.3.1. Užsienio žiniasklaidos atstovų akreditavimas Agentūros privatiems ir organizuojamiems renginiams
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Žiniasklaidos atstovų akreditavimas renginiams.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
Pavardė, vardas, tėvavardis; lytis;pilietybė; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rekvizitai; nuotrauka; paso puslapių kopijos; darbovietė ir užimamos pareigos; vizos kategorija bei numeris; elektroninio pašto adresas; telefono numeriai kontaktams; atvykimo tikslas.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Jūsų sutikimas.
Asmens duomenų saugojimo terminas
Akreditacijosgaliojimo laikotarpiu ir metus po akreditacijosgaliojimopabaigos.
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Asmens duomenys perduodami tretiesiems asmenims, jeigu Agentūra naudoja jų paslaugas savo renginiams organizuoti.
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Asmens duomenys tvarkomiRusijos Federacijos ir kitų šalių teritorijose, kur yra rengiami renginiai.
3.3.2. Šalutinio pranešėjo kvietimas įAgentūros spaudos konferenciją Europos Sąjungos teritorijoje
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Agentūros renginio organizavimas.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
Pavardė, vardas, tėvavardis; nuotrauka; darbovietė ir užimamos pareigos; elektroninio pašto adresas; telefono numeriai kontaktams; mokslo laipsniai; biografijos duomenys; duomenys apie kontaktus susirašinėjimų ir pokalbių programosebei socialiniuose tinkluose.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Jūsų sutikimas.
Asmens duomenų saugojimo terminas
Iki renginio pabaigos.
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Asmens duomenys perduodami tretiesiems asmenims, jeigu Agentūra naudoja jų paslaugas savo spaudos konferencijoms organizuoti.
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Asmens duomenys tvarkomi Rusijos Federacijos ir kitų šalių teritorijose, kur yra rengiamos spaudos konferencijos.
3.3.3. Agentūros partnerių atstovų, Agentūros sutarčių šalių bei Agentūros klientų, vykdančių veiklą Europos Sąjungos teritorijoje, duomenų tvarkymas
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Civilinės sutarties sudarymas, vykdymas ir nutraukimas; sutarties derinimas su kita sutarties šalimi.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
Pavardė, vardas, tėvavardis; darbovietė ir užimamos pareigos; elektroninio pašto adresas; telefono numeris kontaktams.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Veiksmai, kuriais siekiama sudaryti bei įvykdyti sutartį (bet kokią sutarties rūšį).
Asmens duomenų saugojimo terminas
Iki sutarties sudarymo bei iki jos galiojimo termino pabaigos.
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Asmens duomenys neperduodami tretiesiems asmenims.
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Asmens duomenys tvarkomi tik Rusijos Federacijos teritorijoje.
3.3.4. Turinio gaminimasžiniasklaidos veikloje
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Žiniasklaidos veikla.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
Pavardė, vardas, tėvavardis; darbovietė ir užimamos pareigos; nuotrauka; interviu garso įrašas; interviu arba pasirodymo vaizdo įrašai; biografija; elektroninio pašto adresas; telefono numeris kontaktams; duomenys apie kontaktus susirašinėjimų ir pokalbių programosebei socialiniuose tinkluose.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Teisėtas interesas.
Rinkdami Jūsų duomenis, mes vadovaujamės mūsų teisėtu interesu, kadangi kiti pagrindai šiuo atveju netaikomi. Mes vykdome savo veiklą,operatyviai reaguodami į įvykius įvairiose visuomenės gyvenimo srityse ir atspindėdami juos naujienų formoje. Formuodami turinį, žiniasklaidos priemonės savo veikloje gali naudoti asmens duomenis, ir šie asmens duomenys tampa laisvai prieinami, jeigu tai nepažeidžia fizinio asmens teisių ir laisvių, ir mes tikimės, kad esate apie tai informuotas.
Asmens duomenų saugojimo terminas
Neterminuotai, vykdantžiniasklaidos priemonės veiklą.
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Asmens duomenys neperduodami tretiesiems asmenims.
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Asmens duomenys tvarkomi tik Rusijos Federacijos teritorijoje.
3.3.5. Naujienlaiškių siuntimas Europos žiniasklaidos atstovams
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Naujienlaiškių siuntimas.
Asmens duomenys, tvarkomi nurodytam tikslui
Pavardė, vardas, tėvavardis; darbovietė; telefono numeris kontaktams; elektroninio pašto adresas; šalis.
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
Jūsų sutikimas.
Asmens duomenų saugojimo terminas
Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol Jūs neatšauksite savo sutikimo.
Sutikimo atšaukimo tvarka pateikta 5.7 skyriuje (Teisė atšaukti sutikimą).
Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims
Asmens duomenys neperduodami tretiesiems asmenims.
Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas
Asmens duomenys tvarkomi tik Rusijos Federacijos teritorijoje.
4. Automatizuotas individualių sprendimų priėmimas, įskaitantprofiliavimą
Siekdami tikslų, dėl kurių mes tvarkomeJūsų asmens duomenis, mes nevykdome automatizuoto individualių sprendimų priėmimo, įskaitantprofiliavimą.
5. Jūsų teisės
5.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Jūs turite teisę gauti iš mūsų informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo tvarką: tvarkymo tikslus, kategorijas, gavėjus arba gavėjųkategorijas, įskaitant gavėjus iš trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybių narių) arba tarptautinių organizacijų, saugojimo laikotarpį, tvarkymo nutraukimo sąlygas, asmens duomenų gavimo šaltinius.
JeiguJūsų asmens duomenistvarkomi elektroniniame formate, mes suteiksime Jums jų kopija plačiai naudojamameformate.
5.2. Teisė ištaisytiJūsų asmens duomenis
JeiguJūsų asmens duomenys yra netikslūs, neišsamūs arba nebeaktualūs, Jūsturite teisę reikalauti iš mūsų nedelsiant juos ištaisyti arba, jeigu tai įmanoma, ištaisyti juos savarankiškai, pavyzdžiui, savo asmeninės paskyros nustatymuose.
Ištaisius Jūsų asmens duomenis, mes informuosime Jus apie tai.
5.3. Teisė ištrinti Jūsų asmens duomenis
Jūs turite teisęreikalauti iš mūsų nedelsiant ištrintiJūsų asmens duomenisarba, jeigu tai įmanoma,ištrinti juos savarankiškai, pavyzdžiui, savo asmeninės paskyros nustatymuose.
Jeigumes negalimeištrinti Jūsų asmens duomenų, mes nuasmeninsime Jūsų asmens duomenis taip, kad pagal juos negalima būtų identifikuoti jų savininko.
Ištrynus arba nuasmeninus Jūsų asmens duomenis, mes informuosime Jus apie tai.
5.4. Teisė apriboti (blokuoti) duomenų tvarkymą
Jūs turite teisę reikalauti iš mūsų apriboti (blokuoti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Pasinaudoti šia teise Jūs galite tik šiais atvejais:
1) Jūs nuginčijateasmens duomenų tikslumą per laikotarpį, leidžiantį mums patikrinti šiųduomenų tikslumą;
2) duomenų tvarkymasyra neteisėtas,betJūs nereikalaujate ištrinti Jūsų asmens duomenis, o prašote apriboti jų naudojimą;
3) mums nebereikalingi Jūsų asmens duomenistvarkymo tikslais, bet jie gali būti reikalingi Jums norint nustatyti, įvykdyti arba apginti teisnius reikalavimus;
4) Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui, kol nebus patikrinta ir nustatyta, kad mūsų teisėti pagrindai turi viršenybę prieš Jūsų teisėtus pagrindus.
Apribodami (blokuodami)Jūsų asmens duomenų tvarkymą, mes nutraukiame tvarkymo procesą, kol blokavimas nebus nuimtas, bet mes toliau saugosimeJūsų asmens duomenis.
Jūs galite bet kuriuo metu atšauktiJūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimus (blokuotę), išsiuntus mums prašymą būdais, nurodytais 10 skyriuje (Kontaktai).
5.5. Teisėį duomenų perkeliamumą
Jūs turite teisę gauti savoasmens duomenis struktūruotame ir plačiai įskaitomame formate, bei teisę perduoti šiuos duomenis kitam duomenų tvarkytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma.
Jūs galite pasinaudoti šia teise, jeigu Jūsų duomenys yra tvarkomi elektroniniame formate Jūsų sutikimo arba Jūsų pasirašytos sutarties pagrindu.
5.6. Teisėprieštarauti
Jūs turite teisę bet kuriuo metu motyvuotai prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui:
1) Mums atliekant užduotis visuomenės interesais arba vykdant oficialius įgaliojimus;
2) Mums arba trečiajam asmeniui siekiant teisėtų interesų, išskyrus atvejus, kai tokie interesai yra būtini, norint apsaugoti Jūsų teises ir laisves.
Mes netvarkysimeJūsų asmens duomenų, jeigunegalėsime pateikti motyvuotų ir teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų.
Jūs taip pat galite bet kuriuo metuprieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui rinkodaros tikslais, įskaitantprofiliavimą.
5.7. Teisė atšaukti sutikimą
Jeigu Jūsų duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę atšaukti šį sutikimą. Mes taikome paprastą sutikimo atšaukimo tvarką:
1) sutikimo į naujienlaiškių siuntimą atšaukimas.
Atšaukti savo sutikimą galima keliais būdais:
a) paspaudus nuorodą "Atsisakyti prenumeratos" (ši nuoroda yra visuose naujienlaiškiuose);
b) išsiuntus savo atsisakymągauti naujienlaiškius atsakomajame laiške;
c) savarankiškai išjungus naujienlaiškių siuntimą savo asmeninės paskyros nustatymuose (jei tai įmanoma).
2) sutikimo į asmens duomenų tvarkymą atšaukimas asmeninėje paskyroje Sputnik svetainėse.
Atšaukti savo sutikimą galima keliais būdais:
a) ištrynus asmeninę paskyrąSputniksvetainių asmeninės paskyros nustatymuose (skyrius "Nustatymai" -> nuoroda "Ištrinti asmeninę paskyrą");
b) išsiuntus mums prašymą būdais, nurodytais 10 skyriuje (Kontaktai).
3) sutikimo į slapukų naudojimą atšaukimas(sutikimo į asmens duomenų tvarkymąslapukų pagalba atšaukimas).
Atšaukti savo sutikimą (atsisakyti tvarkymo) galima pagal instrukciją, pateiktą Slapukų naudojimo bei automatinio duomenų išsaugojimo politikoje; priklausomai nuo slapukų tipo jie gali būti ištrinami automatiškai, uždarius naršyklės langą Jūsų įrenginyje. Jeigu slapukai nepašalinami automatiškai, jų tvarkymas nutraukiamas Jums atšaukus savo sutikimą.
4) sutikimo į asmens duomenų tvarkymątikslams, nesusijusiems suinformacinių resursų naudojimu, atšaukimas.
Jūs galite atšaukti savo sutikimą, išsiuntus mums prašymą būdais, nurodytais 10 skyriuje (Kontaktai).
5.8. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
Jums kilus abejonėms dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų duomenis, giname ir vykdome Jūsų teises, Jūs turite teisę pateikti skundą įgaliotai savo šalies priežiūros institucijai.
Savo priežiūros institucijos kontaktinius duomenis galite rasti Europos duomenų apsaugos valdybos svetainėje.
5.9. Prašymas suteikti papildomą informaciją, reikalingą duomenų subjektui identifikuoti
Jeigu norint realizuoti Jūsų teises mums nepakanka Jūsų suteiktų duomenų, mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją, reikalingą Jūsų asmenybeiidentifikuoti. Mes stengiamės prašyti kiek įmanomai mažesnį papildomos informacijos kiekį. Jums nepateikus papildomos informacijos mes negalėsime įvykdyti Jūsų teisių. Jeigu Jūs manote, kad mūsų prašymas pateikti papildomą informacijąpažeidžia Jūsų teises, Jūs galite pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai.
5.10. Informacijos apie Jūsų teises teikimo sąlygos
Informacija, susijusi su Jūsų teisių įvykdymu, pateikiama nemokamai. Jeigu Jūsų prašymas suteikti informaciją yra aiškiai nemotyvuotas arba perteklinis, pavyzdžiui, kai tas pats prašymas kartojamas kelis kartus, mes galime atsisakyti atsakyti į prašymą arba imti mokestį už prašomos informacijos suteikimą.
5.11. Kaip Jūs galite realizuoti savo teises
Savo teises Jūs galite realizuotikeliais būdais:
1) Per svetainėje esančią elektroninę pranešimų siuntimo formą: Jūs galite išsiusti mums pranešimą, susijusį su Jūsųasmens duomenų apsauga;
2) Jūs galite realizuoti savo teisessavarankiškai, pasinaudodami asmeninės paskyros funkcijomis (kai tai įmanoma);
3) Rimtesniais klausimais Jūs galite kreiptis tiesiogiai į duomenų apsaugos pareigūną: privacy@sputniknews.com.
5.12. Kada mes negalime realizuoti Jūsų teisių
Vadovaudamiesi BDAR 23 straipsniu, mesgalime apribotimūsų įsipareigojimų bei Jūsų teisių apimtį, kai to reikalauja Europos Sąjungos arba Europos Sąjungos valstybėsnarės teisės aktai.
Šie apribojimai gali būti taikomi, jeiguJūsų asmens duomenys tvarkomisiekiant užtikrinti:
1) nacionalinį saugumą;
2) gynybą;
3) visuomenės saugumą;
4) nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, asmenybės nustatymą ar patraukimą baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją;
5) kitus Europos Sąjungos ar valstybės narės svarbius tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais, visų pirma svarbiu ekonominiu ar finansiniu Sąjungos ar valstybės narės interesu, įskaitant pinigų, biudžeto bei mokesčių klausimus, visuomenės sveikatą ir socialinę apsaugą;
6) teismų nepriklausomumo ir teismo proceso apsaugą;
7) reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos;
8) stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri (net jeigu tik kartais) yra susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu;
9) duomenų subjekto apsaugą arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;
10) teisę teikti civilinius ieškinius bei užtikrinti užsienio teismų sprendimų vykdymą.
Taip pat, norint realizuoti tam tikras teisies, reikia įvykdyti ypatingas sąlygas, be kurių ši teisė negali būti realizuota:
Teisės ištrinti asmens duomenis išimtys:
1) nuomonės reiškimas ir informacijos laisvės realizavimas;
2) teisinio įsipareigojimo, reikalaujančio tvarkyti asmens duomenis besilaikant Europos Sąjungos arba Europos Sąjungos valstybės narės teisės aktų reikalavimų, vykdymas, arba visuomenės interesais atliekamos užduoties vykdymas, arba Europos Sąjungos ar Europos Sąjungos valstybės narės įstatymų pavestų oficialių įgaliojimų vykdymas;
3) sveikatos apsauga, įskaitant visuomenės sveikatą ir sveikatos priežiūros paslaugų valdymą;
4) archyvavimas viešojo intereso labui, moksliniai ar istoriniai tyrimai arba statistiniai tikslai;
5) ieškinio pareiškimų inicijavimas, vykdymas arba ginimas.
Teisėsapriboti (blokuoti) duomenų tvarkymąišimtys:
1) teisinių reikalavimų nustatymas, vykdymas arba ginimas (turint Jūsų sutikimą);
2) kito fizinio ar juridinio asmens teisių ginimas;
3) svarbių Europos Sąjungos arba Europos Sąjungos valstybės narės visuomenės interesų realizavimas.
Negalėdami realizuoti Jūsų teisės, dėl kurios kreipėtės į mus su prašymu, mes išsiusime Jums motyvuotą atsakymą.
Jums kilus abejonėms dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų duomenis, giname ir vykdome Jūsų teises, Jūs turite teisę pateikti skundą įgaliotai savo šalies priežiūros institucijai.
Savo priežiūros institucijos kontaktinius duomenis galite rasti Europos duomenų apsaugos valdybos svetainėje.
6. Slapukai ir automatinis duomenų išsaugojimas
Politikos 3.2. punkte išvardytiems tikslams pasiekti mes naudojame slapukų ir automatinio duomenų išsaugojimo technologijas.
Slapukas – tai nedidelis tekstinis failas, automatiškai išsaugomas naudotojo įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir t. t.).
Automatinis duomenų išsaugojimas vykdomas log failų pagalba ir naudojamas mūsų serveriuose ir saugumo sistemose.
Šie duomenys tvarkomi išskirtinai siekiant užtikrinti saugųmūsų informacinių resursų naudojimą bei pagerinti jų veikimo kokybę.
Mes nenaudojame šių duomenų Jūsų asmenybei nustatyti ir neapjungiame šių duomenų su kitais duomenimis, neperduodame jų ir nekuriame asmeninių naudotojų profilių.
Su išsamia šių technologijų naudojimo politika Jūs galite susipažinti Slapukų naudojimo bei automatinio duomenų išsaugojimo politikoje.
7. Informacija apie asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis garantijas
Bendradarbiaudami su savo kontragentais, vykdančiais veiklą šalyse, užtikrinančiose tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, mes naudojame Europos Komisijos rekomenduotas sutarčių standartines sąlygas. Mes imamės Jūsų asmens duomenų saugumo priemonių, vadovaudamiesi geriausiomis saugumo bei konfidencialumo užtikrinimo praktikomis. Mes naudojame saugumo priemones Jūsų informacijai apsaugoti.
8. Duomenų saugumas
Mūsų renkami ir saugomi asmens duomenyslaikomi konfidencialia informacija. Jie yra apsaugoti nuo praradimo, pakeitimo ir neleistino naudojimo. Šiam tikslui mes taikome technines ir organizacinespriemones. Mes pastoviai tobuliname mūsų duomenų apsaugos sistemas.
Mes atliekame poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūrą, leidžiančią nustatyti riziką Jūsų asmens duomenų saugumui mums tvarkant Jūsų duomenis. Nustačius rizikos galimybę, mes sumažiname ją techninių ir organizacinių priemonių pagalba.
Jūs esate atsakingas už Jūsų asmeninės paskyros mūsų svetainėje slaptažodžio saugojimą. Jūs privalote laikyti šį slaptažodį paslaptyje ir niekam jo neatskleisti.
9. Politikos keitimas
Mes pasiliekame teisę daryti pakeitimus šioje Privatumo politikoje.
Apie Politikos pakeitimus mes informuosime Jus visais mums prieinamais būdais (elektroniniu paštu, kurį nurodėte registruodamiesi svetainėje, per mūsų informacinius resursus Jums apsilankius svetainėje).
Prašome reguliariai peržiūrėti kiekvieną Politikos atnaujinimą.
10. Kontaktai
Norėdami išsiųsti mums pranešimą dėl asmens duomenų apsaugos, Jūs galite pasinaudoti šioje svetainėje esančia grįžtamojo ryšio forma.
Svarbiausiais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, Jūs galite tiesiogiai susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu:
Vardas: Dmitrij
Pavardė: Naimušin
Elektroninio paštoadresas: privacy@sputniknews.com
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nurodyti kontaktai naudojami tik asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimams spręsti. Pranešimai, nesusiję suasmens duomenų apsauga, nebus nagrinėjami.
Pranešimams, nesusijusiemssu asmens duomenų apsauga, prašome naudoti adresus išAgentūros kontaktų sąrašo, paskelbto Agentūros svetainės puslapyje https://lt.sputniknews.ru/docs/contact.html . Dėmesio! Teisingai pasirinkite poskyrį priklausomai nuo Jūsų pranešimo temos. Neteisingai pasirinkusposkyrį Jūsų pranešimas gali likti be atsakymo, nes poskyriai atsako tik savo kompetencijos ribose.
Paskutinis atnaujinimas: 30.03.2020
"Informacijosišteklius, į kuriuostaikomaprivatumoPolitika".
Tinklapis:
https://sputniknews.com; https://mundo.sputniknews.com; https://fr.sputniknews.com; https://br.sputniknews.com; https://cz.sputniknews.com; https://it.sputniknews.com; https://pl.sputniknews.com; https://sputniknews.gr; https://sputniknewslv.com; https://sputniknews.lt; https://sputnik-news.ee; https://ru.sputniknewslv.com; http://lv.sputniknews.ru; https://ru.sputniknews.lt, http://sputnikimages.com, http://baltnews.ee, http://baltnews.lt, http://baltnews.lv; https://snanews.de/
Mobiliosiosprogramos:
Sputnik (iOS; Android): International/English, Mundo/Spanish, Brasil/Portuguese, Českárepublika/Czech, France/French, Ελλάδα/Greek, Italia/Italian, Lietuva/Lietuvos, Литва/Russian, Latvija/Latvian, Латвия/Russian, Polska/Polish
Sputnik Trending (iOS; Android): English, Español
"Trečiųjų šalių paslaugos"
Google Analytics (https://www.google.com/analytics/)
Google Adsense (https://www.google.com/adsense/)
comScore (https://www.comscore.com/)
Doubleclick by Google (https://www.doubleclickbygoogle.com/)
Taboola (https://www.taboola.com/)
AdRiver (http://www.adriver.ru)
Yandex.Metrika (https://metrika.yandex.ru/)
LiveInternet (https://www.liveinternet.ru/)
Postquare (http://www.postquare.com/)
AdFox (https://www.adfox.ru/)
Yandex.Direct (https://direct.yandex.ru/)
BEACONSPARK LTD (Engageya; Postquare)
WMG International, inc. (WMG)
ООО "ССП Нетворк" (Between Exchange)
Flurry* (http://flurry.com) - Šios trečiosios šalies slapukai naudojami tik mūsų mobiliojoje programėlėje, įdiegtoje įrenginyje, veikiančiame su Android arba iOS
Naujienų srautas
0