Seimas: nuo 2018 metų stipresnė vaikų apsauga ir palankesnės įvaikinimo sąlygos

Prenumeruokite
Yandex newsTelegram
Seimas priėmė Civilinio kodekso pataisas, pagal kurias Vaiko teisių apsaugos tarnyba privalo nedelsdama perkelti vaiką į saugią vietą, kilus įtarimams dėl jo teisių pažeidimo

VILNIUS, kovo 30 — Sputnik. Seimas priėmė Civilinio kodekso ir lydimųjų teisės aktų pataisas, kuriomis siekiama užtikrinti vaikų saugumą šeimose ir paspartinti vaikų globos ir įvaikinimo procesus, praneša Seimo spaudos tarnyba.

Полицейская форма - Sputnik Lietuva
Tauragės policijai teko pasirūpinti septyniais girtuoklių vaikais

Priimtomis pataisomis nuspręsta įpareigoti Vaiko teisių apsaugos tarnybą (VTAT) į vaikams grėsmingas situacijas reaguoti operatyviai.

Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, gavusi informacijos apie galimus vaiko teisių pažeidimus, privalės įvertinti šios informacijos pagrįstumą ir nedelsdama imtis vaiko teisių apsaugos priemonių — perkelti vaiką į saugią aplinką.

Naujomis nuostatomis Seimas įpareigojo visas institucijas, atliekančias tiesioginio darbo funkcijas su vaikais, pranešti VTAT apie pastebėtus vaiko teisių pažeidimus, vaikams keliamą grėsmę arba nederamą elgesį jų atžvilgiu.

Už pagrindinio teisės akto pakeitimus balsavo 97 Seimo nariai, balsavusių prieš ir susilaikiusių nebuvo.

Apmokytas budintis globotojas

Lydimojo Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimais nutarta įteisinti apmokytą profesionalų budintį globotoją, kuris įsipareigos priimti vaiką į šeimą ir juo rūpintis, kol jis bus grąžintas į tėvų šeimą arba bus perkeltas į globėjų ar įtėvių šeimą.

Budintis globotojas prižiūrės likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos vaiką pagal su globėjų centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

Terminas tėvams pasitaisyti

Pataisomis apibrėžti terminai, per kuriuos socialinės rizikos šeima turės pasitaisyti, kad vaikas galėtų grįžti į saugią aplinką.

Jeigu per du mėnesius nuo to, kai vaikas buvo paimtas iš šeimos, tėvų elgesys nesikeis (jie nepriims siūlomos pagalbos, nesistengs išsivaduoti nuo priklausomybių), VTAT privalės kreiptis į teismą su prašymu laikinai riboti jų tėvystės teises.

Seimas: vaikų apklausose privalės dalyvauti psichologas >>

Jeigu per visą šį šešių mėnesių laikotarpį tėvai nepradės rūpintis savo vaiku, VTAT bus suteikiama teisė imtis kraštutinės priemonės — kreiptis į teismą, kad laikinasis tėvystės teisių ribojimas būtų pakeistas į nuolatinį, taip atveriant kelią įvaikinimui.

Pirmenybė įvaikinimo procedūrose

Civiliniame kodekse nuspręsta patikslinti sąrašą, pagal kurį suteikiama pirmenybė, kai tą patį vaiką nori įsivaikinti keli asmenys.

Pirmenybė bus suteikiama tokia tvarka: asmenims, įvaikinantiems savo sutuoktinio vaikus ir įvaikius; giminaičiams; asmenims, įvaikinantiems seseris ir brolius kartu; asmenims, kurių šeimoje vaikui, kurį norima įvaikinti, nustatyta nuolatinė globa (rūpyba); Lietuvos piliečiams; asmenims, kurių nuolatinė (pagrindinė) gyvenamoji vieta yra Lietuvoje; sutuoktiniams.

Išmoka įtėviams

Remiantis naujomis nuostatomis, įsivaikinusiai šeimai suteiktos tokios pačios atostogos, kokiomis naudojasi visi tėvai, gimus vaikui.

Siekiant paskatinti įvaikinimą, palengvinti adaptacijos periodą ir užtikrinti finansinę paramą vaikus įvaikinusioms šeimoms, Išmokų vaikams įstatyme nutarta įtvirtinti naują išmokų rūšį — išmoką įsivaikinus, kuri bus mokama iš valstybės biudžeto lėšų.

Iki 2019 metų Vilniuje nebeliks nei vienų vaikų globos namų >>

Įvaikinus vaiką, jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius bus skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka (304 eurų) per mėnesį ir mokama iki vaikui sukanka 18 metų, išskyrus atvejus, kai įtėviai turės teisę toliau gauti vaiko priežiūros išmoką, ir jos dydis ne mažesnis už nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį.

Фигурки, изображающие семью - Sputnik Lietuva
Specialiųjų tyrimų tarnyba: įvaikinimo procedūros leidžia korupcijai plisti

Įsivaikinti vaikus bus galima iš bet kurios Lietuvos vietos

Be to, įvaikintojais galės būti pilnamečiai abiejų lyčių darbingo amžiaus asmenys, tinkamai pasirengę įvaikinti. Iki šiol buvo leidžiama įsivaikinti iki 50 metų.

Asmenims, teistiems už tyčinius nusikaltimus, bus draudžiama įvaikinti ar globoti vaikus net ir teistumui išnykus.

Įstatymų pataisomis taip pat nutarta centralizuoti vaikų globos apskaitą, kad būtų sudarytos sąlygos globoti ir įvaikinti vaikus iš visos Lietuvos, o ne vien iš tos savivaldybės, kurioje gyvena įtėviai ar globėjai.

Priimti teisės aktų pakeitimai įsigalios 2018 metų sausio 1 dienos. Teisės aktų pakeitimus teikė prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Naujienų srautas
0