Naujasis Darbo kodeksas: Seimas priėmė pataisas

Prenumeruokite
НовостиTelegram
Pataisomis suteikiama galimybė rinktis darbo vietą pagal uždarbį (ši informacija bus skelbiama viešai); darbo rinkoje galės dalyvauti ir negalią turintys žmonės, be to, numatomas lankstus darbo grafikas

VILNIUS, birželio 6 — Sputnik. Seimas priėmė nuo liepos 1 dienos įsigaliosiančio naujojo Darbo kodekso ir lydimųjų teisės aktų pataisas, parengtas pagal Trišalėje taryboje bendru sutarimu gautus pasiūlymus, praneša Seimo spaudos tarnyba.

Naujajame Darbo kodekse Seimas patikslino 45 straipsnių nuostatas.

Priimtomis pataisomis nutarta įtvirtinti darbuotojo ir darbdavio darbinį teisnumą ir veiksnumą, siekiant, kad darbo rinkoje galėtų dalyvauti visi asmenys, tarp jų ir turintys negalią.

Viešai pateikiama infomacija apie uždarbį

Kodekse nustatyta darbdavio pareiga teikti informaciją apie darbo užmokestį, terminuotas sutartis, nuotolinį darbą, nevisą darbo laiką ir laikinuosius darbuotojus.

Ši informacija bus teikiama Darbo tarybai, o jeigu jos nėra, darbdavio lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai pareikalavus.

Funkcijų pasiskirstymas

Seimas dalinį darbą leido nustatyti, jei dėl svarbių ekonominių priežasčių, objektyviai esančių tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje ir tokiomis pripažintų Vyriausybės, darbdavys negalės suteikti darbuotojams darbo ir esama grupės darbuotojų atleidimo iš darbo prielaidų.

Siekiant teisėkūros ekonomiškumo principo dalis funkcijų pavesta ne Vyriausybei, o socialinės apsaugos ir darbo ministrui, pavyzdžiui, tvirtinti darbo sutarties pavyzdinę formą, darbo sutarties nutraukimo tvarką, kai neįmanoma nustatyti darbdavio buvimo vietos, pranešimo apie grupės darbuotojų atleidimo tvarką ir kitas.

Laikinojo darbo sutartis

Priimtomis pataisomis nuspręsta patikslinti laikinojo darbo sutarties nuostatas ir nustatyti, kad šios sutarties šalis, kaip darbdavys, galės būti tik Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką ir nustatytus kriterijus atitinkanti laikinojo įdarbinimo įmonė.

Suminė darbo laiko apskaita

Įtvirtintas reikalavimas konsultuotis su darbuotojų atstovais, įvedant suminę darbo laiko apskaitą. Darbo (pamainų) grafikai turės būti pranešami darbuotojams ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki jų įsigaliojimo. Suminės darbo laiko apskaitos atveju maksimalus darbo laikas bus 52 valandos be papildomo darbo ir netaikant šio maksimalaus darbo laiko budėjimui.

Nakties darbo laiko apskaitinį laikotarpį nuspręsta ilginti nuo vieno iki trijų mėnesių, jeigu aukštesnio negu darbdavio lygmens kolektyvinėse sutartyse nesusitarta kitaip, o darbo laiko apskaitos tvarkymas bus nustatomas visiems darbuotojams, išskyrus darbuotojams, kurie dirba nekintančiu darbo dienos grafiku.

Kompensacijos, netesybos

Pataisomis Seimas nustatė, kad darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis, bus kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negalės viršyti 50% bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos bus mokamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos.

Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju, darbdavys privalės mokėti netesybas, kurių dydis — darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudarys darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.

Profesinė sąjunga

Priėmimo metu pritarta pasiūlymui, kad darbo sutartis su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis negalės būti nutraukta tol, kol vyks darbo ginčas. Per 10 darbo dienų nuo Darbo kodekso įsigaliojimo dienos darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos raštu turės pateikti valdymo organų narių, kuriems taikomos šios dalies garantijos, sąrašus darbdaviui, o naujai įsteigtos — ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įsteigimo dienos.

Jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurią sudaro daugiau kaip trečdalis visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nebus sudaroma, o profesinė sąjunga įgis visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdys visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas.

Trišalės tarybos sudarymas

Seimas patikslino Trišalės tarybos sudarymo nuostatas. Ji bus sudaroma ketverių metų kadencijai iš 21 nario — po septynis iš nacionaliniu lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų, darbdavių ir Vyriausybės deleguotų atstovų. Trišalės tarybos sudėtis bus įforminama Vyriausybės nutarimu.

Draudimai streiko metu

Seimas pritarė naujoms draudimų nuostatoms streiko metu. Priėmus sprendimą streikuoti ir streiko metu darbdaviui bus draudžiama: priimti bet kokį vienašališką sprendimą visiškai arba iš dalies nutraukti įmonės, įstaigos, organizacijos ar struktūrinio padalinio darbą (veiklą); trukdyti visiems ar paskiriems darbuotojams ateiti į darbo vietas, atsisakyti suteikti darbuotojams darbą ar darbo įrankius; sudaryti kitas sąlygas ar sprendimus, kurie visiškai ar iš dalies gali sustabdyti visos įmonės, įstaigos, organizacijos ar atskirų jos grandžių darbą (veiklą). Streiko metu darbdaviui bus draudžiama į streikuotojų vietas priimti naujus darbuotojus, išskyrus atvejus, kai būtina užtikrinti minimalių paslaugų vykdymą, bet nėra galimybės to padaryti šio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis. Tačiau šis ribojimas nebus taikomas, jeigu šio kodekso nustatyta tvarka paskelbiamas lokautas.

Už naująsias nuostatas balsavo 84 Seimo nariai, prieš — 10, susilaikė 29 parlamentarai.

Darbo santykius liberalizuojantį naująjį Darbo kodeksą praeitos kadencijos Seimas priėmė pavasario sesijos metu. Prezidentė Dalia Grybauskaitė kai kurias jo nuostatas vetavo, bet parlamentas veto atmetė. Pernai rugsėjo viduryje prezidentė pasirašė Darbo kodeksą.

Naujienų srautas
0