Pataisos dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo priimtos ypatingos skubos tvarka

Prenumeruokite
НовостиTelegram
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pataisomis aiškiau apibrėžti bendri pedagogų darbo krūviai, vietoj trijų nustatytos dviejų kategorijų mokytojų veiklos

VILNIUS, gruodžio 14 — Sputnik. Seimas ypatingos skubos tvarka pritarė prezidentės teiktoms įstatymų pataisoms, kuriomis tobulinamas mokytojų darbo apmokėjimo reglamentavimas, rašoma Seimo pranešime žiniasklaidai.

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pataisomis aiškiau apibrėžti bendri pedagogų darbo krūviai, vietoj trijų nustatytos dviejų kategorijų mokytojų veiklos. 

Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiką sudarys kontaktinės valandos ir valandos, susijusios su profesiniu tobulėjimu ir su veiklomis mokyklos bendruomenei.

Kontaktinės valandos bus skiriamos bendrojo ugdymo srities (dalyko), profesinio mokymo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms įgyvendinti pagal ugdymo (mokymo) planuose numatytas valandas, neformaliojo švietimo programoms (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas) ― pagal programoje numatytas valandas ir valandos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti, vadovauti klasei (grupei).

Įstatyme įtvirtinta, kad mokytojui, dirbančiam pagal bendrojo ugdymo programas, per metus skiriama ne daugiau kaip 888 kontaktinės valandos privalomiems dalykams pagal bendruosius ugdymo planus, kuriuos tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, mokyti; tuo atveju ne mažiau kaip 355 valandos skiriamos ugdomajai veiklai planuoti, pasiruošti pamokoms, mokinių mokymosi pasiekimams vertinti; ne mažiau kaip 152 valandos gali būti skiriamos vadovauti klasei (grupei).

Mokytojui (kurio pedagoginis darbo stažas iki 2 metų), dirbančiam pagal bendrojo ugdymo programas, per metus skiriama ne daugiau kaip 756 kontaktinės valandos, o dirbančiam pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) ― ne daugiau kaip 924 kontaktinės valandos.

Nustatyta, kad mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo laiko grafiko sudarymo bendrąsias nuostatas tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras, suderinęs su socialinės apsaugos ir darbo ministru.

Mokytojo, dirbančio pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandarą pagal dalykus, ugdymo ar mokymo sritis nustato biudžetinės įstaigos vadovas, vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Siūlomi pakeitimai įsigalios 2019 metų rugsėjo 1 dienos.

Naujienų srautas
0