Aleksandras Bastrykinas: kol kas neonacizmas ir revanšizmas, matyt, negąsdina Europos

© Sputnik / Сергей Гунеев / Pereiti prie nuotraukų bankoПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - Sputnik Lietuva
Prenumeruokite
Yandex newsTelegram
Rugsėjį Rusijos tyrimų komitete buvo įkurtas skyrius, tiriantis nusikaltimus, susijusius su nacizmo reabilitacija ir istorijos klastojimu

Kodėl ir kam reikėjo atskiro padalinio, ar sudėtingas tokių atvejų tyrimas, kokių žinių reikia tyrėjams ir kodėl Rusija yra įpareigota reaguoti į karinės šlovės simbolių niekinimą užsienyje, interviu RIA Novosti sakė Tyrimų komiteto pirmininkas Aleksandras Bastrykinas.

— Aleksandrai Ivanovičiau, neseniai Tyrimų komitete buvo sukurtas naujas padalinys, kuris tirs nusikaltimus, susijusius su nacizmo reabilitacija ir tėvynės istorijos klastojimu. Ši žinia sukėlė labai gyvą diskusiją žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. Pasakykite mums, kas padiktavo poreikį sukurti tokį padalinį?

— Kaip žinia, Niurnbergo karo tribunolo nuosprendis buvo svarbiausias etapas vertinant Antrojo pasaulinio karo priežastis. Visi turėtų prisiminti, kad pagrindinių nacių nusikaltėlių, atsakingų už Antrojo pasaulinio karo sukėlimą ir vykdymą, veiksmai buvo pripažinti nusikalstamais. Nepaisant to, šiandien vykstančio informacinio karo kontekste bandymų reabilituoti nacizmą tiek mūsų šalies viduje, tiek iš užsienio daugėja, taip pat matome melagingą mūsų šalies vaidmens pergalėje prieš fašizmą vertinimą. Norint atkurti teisingumą, būtina suaktyvinti kovos su tokiais reiškiniais veiksmus. Be to, mūsų visuomenės noras pagerbti Tėvynės gynėjų atminimą ir apsaugoti istorinę tiesą buvo teisėtai įformintas ir dabar įtvirtintas Rusijos Federacijos Konstitucijoje.

— Kaip dabar baudžiami tokie veiksmai?

— Rusijos baudžiamojo kodekso straipsnio normos apie nacizmo reabilitaciją (Rusijos baudžiamojo kodekso 354 straipsnio 1 dalis) jau taikomos tiems, kurie bando skleisti nacių simbolius ir fašizmo ideologiją. Naujausi pavyzdžiai yra mūsų reakcija į tai, kas vyksta "Nemirtingojo pulko" akcijos metu: kelių Rusijos Federacijos subjektų gyventojai svetainėje paskelbė nacių ir tėvynės išdavikų nuotraukas.

Опубликовано видео с фигурантами новых уголовных дел о реабилитации нацизма - Sputnik Lietuva
Nufilmuoti asmenys, kurie paskelbė Hitlerio portretą per "Nemirtingąjį pulką"

Kai kurios baudžiamosios bylos yra baigiamojoje stadijoje, dalis kaltinamųjų pasirodė teisme, vienas jų, Permės gyventojas Danilas Simanovas, jau nuteistas ir nubaustas 200 valandų priverstinio darbo bausme. Manau, kad teismo paskirta bausmė visiškai atitinka socialinį nusikaltimo pavojų, ką įrodo Simanovui paskelbtas nuosprendis. Todėl pavieniai pasisakymai apie šios baudžiamojo įstatymo nuostatos taikymą kaip tam tikrą baudžiamąją priemonę ir ne visai suprantamas paraleles su koncentracijos stovyklomis sukelia tik sumišimą.

— Kokių kyla sunkumų tiriant tokius nusikaltimus?

— Atrodytų, kad šiame nusikalstamame darinyje viskas akivaizdu ir paprasta. Tačiau tai nėra visiškai tiesa, šis paprastumas slepia savotišką specifiką. Nustatant nusikaltimo padarymo aplinkybes, tai nėra tik fakto konstatavimas, kad vienas ar kitas teiginys neatitinka istorinių įvykių. Esmė yra būtent nustatyti neteisėtų asmens veiksmų motyvą ir tikslingumą, taip pat objektyviąją nusikalstamos veikos pusę, kuri šiuo atveju gali būti išreikšta žinomai melagingos informacijos apie TSRS veiklą skleidimu. Šiuo atžvilgiu kai kurie išankstinio tyrimo pagal straipsnį apie nacizmo reabilitaciją ypatumai, jo specifika, taip pat sukaupta tyrimo patirtis lėmė poreikį sudaryti atskirą padalinį Tyrimų komiteto struktūroje. Vėlgi, atskirai ištirtų faktų tarptautinis pobūdis taip pat reikalauja sutelkti įgūdžius ir žinias. Be to, šio klausimo aktualumas, deja, turi progresuojančią tendenciją.

— Bet gali būti ir sudėtingesnių nusikaltimų, reikalaujančių gilios istorijos analizės? Ar jūsų darbuotojai galės tai ištirti?

— Naujajame padalinyje dirbs Tyrimų komiteto tyrėjai, kurie jau turi patirties tiriant tokius nusikaltimus. Tai yra darbuotojai, kurie turi daug žinių ne tik apie jurisprudenciją, tarptautinę teisę, bet ir istoriją. Jie išanalizavo daugybę karo ir pokario laikotarpių archyvinių dokumentų, tirdami kitas nacių nusikaltimų baudžiamąsias bylas, prireikus pasitelkdami mokslininkų pagalbą.

Оскверненный памятник красноамрейцам в городе Жежмаряй - Sputnik Lietuva
Rusijos tyrimų komitetas tikrina paminklo sovietų kariams Lietuvoje išniekinimo faktą

Be to, tokiais atvejais mes suteikiame būtinas teismo ekspertizes, įskaitant istorines. Ypatingas dėmesys skiriamas leksinių struktūrų vertinimui, atsižvelgiant į nusistovėjusius ir pripažintus istorinius faktus pasaulio lygmeniu. Visa šio darbo apimtis skirta nustatyti kvalifikuojančius nusikaltimo požymius, be kurių neįmanoma patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Tyrėjas, be kita ko, vadovaujasi galiojančiomis tarptautinės teisės normomis, kurios remiasi Niurnbergo karo tribunolo sprendimu. Žinoma, darbas šia kryptimi jokiu būdu negali paveikti piliečių vykdomos mokslinės ir istorinės veiklos. Vienas dalykas yra nacių heroizavimas, pritarimas jų nusikaltimams žmoniškumui, mūsų tautos atminimo išniekinimas, kas yra nusikalstama veika, ir visai kas kita vykdyti pagrįstą mokslinę veiklą.

Be tiesioginio nusikaltimų tyrimo, naujasis padalinys veiks kaip koordinacinis centras, teikdamas metodinę ir analitinę pagalbą regioninėms tyrimo įstaigoms tiriant baudžiamąsias bylas. Be to, bus apibendrinta esama tyrėjų patirtis šioje veiklos srityje ir numatytas konsoliduotas teisinis požiūris vertinant tokius faktus. Norėčiau pabrėžti, kad kartu su šia darbo sritimi mūsų prioritetai, susiję su kitų nusikaltimų tyrimu, išlieka dėmesio centre.

— Ar kitose šalyse yra baudžiamasis persekiojimas už panašius ar susijusius su nacių ideologijos sklaida nusikaltimus?

— Vokietijos baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę už antikonstitucinių organizacijų propagandinės medžiagos platinamą, o kvalifikacinis požymis nustato didesnę atsakomybę už medžiagos, "kurios turinys siejamas su nacionalsocializmo ideologija", platinimą.

День памяти жертв Холокоста в Вильнюсе - Sputnik Lietuva
Ekspertas: reikia iškelti Baltijos šalių atsakomybės už karo metų nusikaltimus klausimą

Izraelyje holokausto neigimas yra kriminalizuotas. Baltarusijos Respublika taip pat turi baudžiamąją atsakomybę už nacizmo reabilitaciją. Beje, šiuo metu mes bendradarbiaujame su Vokietijos žemių Centriniu teisingumo departamentu nacionalsocializmo nusikaltimams tirti Liudvigsburge. Žinoma, šis bendradarbiavimas suteiks papildomą impulsą tiriant tokius nusikaltimus.

Kartu matome, kaip Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje skatinama organizuoti buvusius SS dalinių karius, kurių veiklą Niurnbergo tribunolas pripažino nusikalstama. Ukrainoje mokinius atveda padėti gėlių ant civilių žudynėse dalyvavusių nacių kapų, jie heroizuoja tuos, kurie bendradarbiavo su nacistine Vokietija. Revanšistai ir neonaciai Europoje kelia galvą, ypač jie tampa aktyvesni Austrijoje, Italijoje, Ispanijoje. Kol kas tokie reiškiniai, matyt, negąsdina šių šalių vadovybių, tačiau ateityje jie gali turėti žalingą poveikį jų visuomenės sąmonei.

— Ar užsienio įvykiai kaip nors veikia Rusiją?

— Bandymai reabilituoti nacizmą ir Rusijos karinės šlovės simbolių išniekinimas fiksuojami ir užsienyje. Dabartinis baudžiamasis įstatymas mus įpareigoja reaguoti į tokius nusikaltimus. Tyrimų komitetas toliau tiria baudžiamąją bylą prieš Ukrainos nacionalinio atminimo instituto (UINP) pirmininką Vladimirą Viatrovičių. Jam inkriminuojamas sistemingas faktų, nustatytų Tarptautinio karo tribunolo nuosprendyje už teismo procesą ir pagrindinių Europos ašies šalių nusikaltėlių nubaudimą, paneigimas, paneigiant SS Galicijos divizijos kareivių supratimą apie SS kariuomenės padarytus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmonijai ar pačios divizijos priklausymą SS kariuomenei.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - Sputnik Lietuva
Aleksandras Bastrykinas: Vakaruose bandoma iš naujo įvertinti Niurnbergo tribunolą

Šiuo metu atliekamas išankstinis tyrimas dėl Latvijos Respublikos piliečio, "Latvijos SS legiono" veterano Visvaldo Lacio. Nustatyta, kad 2017 metų lapkritį Rygoje jo vardu buvo išleista knyga "Latvijos legionas tiesos šviesoje", kurios tekste Lacis patvirtino karo nusikaltimus, kuriuos civilių gyventojų atžvilgiu įvykdė "Latvijos SS legiono" policijos batalionai. 2020 metų balandžio mėnesį Lacis mirė, tačiau baudžiamąją bylą nutraukti dėl kaltinamojo mirties galima tik gavus artimų giminaičių sutikimą, tai yra, nereabilituojančiais pagrindais. Todėl baudžiamosios bylos tyrimas tęsiamas.

Šiemet buvo iškelta baudžiamoji byla ir ji tiriama dėl Sovietų Sąjungos maršalo Ivano Konevo paminklo, kuris yra Rusijos karinės šlovės simbolis, griovimo Čekijoje.

Visai neseniai buvo pastebėtas dar vienas kapo išniekinimo faktas, susijęs su Lietuvos Respublikos Žiežmarių mieste esančiu paminklu Raudonosios armijos kariams, žuvusiems išlaisvinant miestą. Be abejo, šios aplinkybės taip pat tapo Rusijos tyrimų komiteto tyrėjų reakcijos pagrindu — šiuo metu atliekamas šio fakto patikrinimas.

— Ko galiausiai norite pasiekti?

— Mūsų pareiga yra saugoti gyvų ir žuvusių karių-išvaduotojų, civilių, nacių aukų gerą vardą. Prisiminti ir išmokti karo pamokas reiškia ir galimybę užkirsti kelią tragedijoms ir klaidoms dabartyje.

Новая табличка Йонасу Норейке в Вильнюсе, архивное фото - Sputnik Lietuva
Rimta kova dėl Seimo vietos. Kaip ir kam Jonas Noreika-Generolas Vėtra padės rinkimuose

Atsižvelgdami į tai, neseniai sukūrėme Tyrimų komiteto paieškos ir archyvinio darbo koordinavimo būstinę, kurios sudėtyje dirba kitų departamentų ir visuomeninių organizacijų atstovai, Rusijos tyrimų komiteto centrinio aparato skyrių vadovai ir darbuotojai bei Rusijos tyrimų komiteto tyrimo organai, kurių teritorijoje suplanuoti archyviniai, istoriniai, žvalgybos darbai pagal projektą "Be senaties termino". Bet kokie bandymai primesti vienodą atsakomybę už karo sukėlimą antihitlerinės koalicijos šalims, nacių nusikaltėlių ir jų bendrininkų teisinimas nėra vien istorijos klastojimas. Jie yra neteisėti ir amoralaus pobūdžio, šventvagiški pasaulio išvaduotojų nuo akivaizdaus ir teisiškai įtvirtinto blogio atminimo atžvilgiu. Štai kodėl turime užkirsti kelią istorinės tiesos iškraipymui, pasitelkdami ir baudžiamosios teisės priemones.

Naujienų srautas
0