Sušaudymas be senaties termino: kaip lenkai nužudė sovietinę Raudonojo kryžiaus misiją

CC0 / Wikipedia / Pirmasis pasaulinis karas
Pirmasis pasaulinis karas - Sputnik Lietuva
Prenumeruokite
НовостиTelegram
Kaip lenkai sušaudė sovietinę Raudonojo kryžiaus misiją, ilgą laiką nepripažino kaltės, o paskui rado, tačiau išteisino žudikus

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, naujoji Lenkijos vyriausybė ir palyginti naujoji Sovietų Rusijos vyriausybė nesutarė, kaip žinoma, dėl daugelio teritorijų. Lenkams reikėjo žemės, kad atgaivintų didelę valstybę Abiejų Tautų Respublikos 1772 metų ribose, tai yra, kartu su Baltarusijos, Vakarų Ukrainos ir Lietuvos sudėtyje, bolševikams — kad pastatytų "pasaulinės revoliucijos placdarmą". Tai galiausiai paskatino sovietų ir lenkų karą, kurį Varšuva vykdė po antisemitizmo vėliava: iš Lenkijos armijos buvo internuoti savanoriai žydai, o civilių gyventojų mirties bausmės okupuotose teritorijose buvo labiau panašios į etninį valymą — daugiausia buvo žudomi žydai, rašoma Aleksejaus Viktorovo straipsnyje.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции  - Sputnik Lietuva
75-ieji Didžiosios pergalės metai: bendra atsakomybė už istoriją ir ateitį

Pačiomis pirmosiomis to karo aukomis — likus mėnesiui iki oficialios jo pradžios — netikėtai tapo Sovietų Raudonojo kryžiaus misijos atstovai: jie atvyko į Lenkiją padėti rusų kariams, paimtiems į nelaisvę per Pirmąjį pasaulinį karą, grįžti namo. Tokios misijos tuo metu jau sėkmingai dirbo Čekijoje ir Vokietijoje ir niekam nekėlė jokių klausimų. Į Lenkiją 1918 metų gruodį iš Sovietų Rusijos atvyko penki žmonės: visi, išskyrus sekretorę — Aivazovą, buvo žydai. Misijai vadovavo buvęs Lenkijos politinis veikėjas Bronislavas Veselovskis — revoliucionierius su 20 metų patirtimi, jis iš pradžių atstovavo Lenkijos Karalystės Rusijoje socialdemokratų interesams, o 1917 metais, kai jo šalį okupavo vokiečiai, įstojo į Rusijos socialdemokratų darbo partiją (bolševikų).

Tarp misijos dalyvių buvo ir Marija Alter. Daugelis jos šeimos narių aktyviai dalyvavo Lenkijos Bundo darbe — pavyzdžiui, Viktoras Alteris, vienas iš Žydų antifašistinio komiteto įkūrėjų, 1943 metais buvo sušautas NKVD. Toje kelionėje Lenkijoje su Marija buvo jos sūnus Leonas, gydytojas, kaip ir dar vienas Raudonojo kryžiaus atstovas — Liudvikas Klocmanas. Atvykusi į Varšuvą, grupė surengė keletą susitikimų su vietos valdininkais ir sutarė dėl kelių tranzito punktų Lenkijos teritorijoje įsteigimo — kiekviename iš jų reikėjo apgyvendinti Raudonojo Kryžiaus atstovus, kurie galėtų stebėti kalinių būklę pakeliui į Rusiją.

Jau 1918 metų gruodžio 22 dieną projektą patvirtino Lenkijos užsienio reikalų ministerija. Bet tos pačios dienos vakare visi sovietų Raudonojo kryžiaus misijos dalyviai buvo staiga apieškoti viešbučių kambariuose, areštuoti ir išsiųsti į kalėjimą. Priežastis: "Misijos atstovų susitikimai su kairiosiomis politinėmis jėgomis siekiant destabilizuoti vidaus valstybinę situaciją". Jokių įrodymų, patvirtinančių šį kaltinimą, Lenkija pateikti negalėjo. Per savaitę visi sovietų klausimai dėl misijos likimo liko be atsakymo.

Tuomet, gruodžio 29 dieną, Varšuvoje įvyko didelio masto demonstracija, palaikanti misiją — ją surengė Veselovskio ir Alterio draugai ir bendraminčiai. Valdžia ėmėsi ją išvaikyti — prasidėjo susišaudymas: šeši demonstrantai buvo nužudyti, dar 11 buvo sužeista. Kad protestai nepasikartotų, 1918 metų gruodžio 30 dieną misijos nariai buvo išvežti iš Varšuvos, oficialiai buvo paskelbta, kad jie buvo deportuoti iš šalies — atgal į Sovietų Rusiją.

CC0 / George H. Mewes / Rusijos kariuomenė Pirmojo pasaulinio karo metu
Sušaudymas be senaties termino: kaip lenkai nužudė sovietinę Raudonojo kryžiaus misiją - Sputnik Lietuva
Rusijos kariuomenė Pirmojo pasaulinio karo metu

Tačiau Maskvoje grupės taip ir nebuvo sulaukta: 1919 metų sausio pradžioje viena po kitos buvo siunčiamos telegramos, bet iš Lenkijos pusės vėl buvo tik tyla. Po to Varšuva pareiškė: "Misijos lydintis konvojus buvo užpultas — mes tikriname faktus". Galbūt artimiausiu metu pasirodytų ir išsami ataskaita, patvirtinanti išpuolio versiją, su patikinimu dėti visas pastangas ieškant banditų. Tačiau nutiko nenumatyti įvykiai — sovietinių laikraščių puslapiuose pasirodė žinutės iš vieno iš misijos dalyvių, gydytojo Leono Alterio.

Jis papasakojo, kad visą kelią nuo Varšuvos iki sienos juos lydintys žandarai tyčiojosi iš jų ir naudojo smurtą. O 1919 metų sausio 2 dieną sušaudė visus sovietų delegacijos narius, paslėpę lavonus miške netoli Vyliny-Rus kaimo. Pats Leonas sugebėjo išgyventi per atsitiktinumą: po šūvio į krūtinę jis prarado sąmonę, jį palaikė negyvu ir užvertė šakomis ir sniegu. Kai jis atgavo sąmonę, sugebėjo nuropoti iki kaimo: vietiniai gyventojai jam suteikė pagalbą ir persiuntė į Minską, iš kur jis sugebėjo patekti į Rusiją.

CC0 / Various / Rusijos kariuomenė Varšuvoje Pirmojo pasaulinio karo metu
Sušaudymas be senaties termino: kaip lenkai nužudė sovietinę Raudonojo kryžiaus misiją - Sputnik Lietuva
Rusijos kariuomenė Varšuvoje Pirmojo pasaulinio karo metu

RSFSR užsienio reikalų liaudies komisaras Georgijus Čičerinas 1919 metų sausio 8 dieną nusiuntė Lenkijos užsienio reikalų ministerijos vadovui Leonui Vasilevskiui adresuotą notą: "Rusijos vyriausybė ką tik gavo bauginamą žinią apie precedento neturintį nusikaltimą, kurį padarė jūsų agentai prieš Rusijos Raudonojo kryžiaus delegatus, kurie buvo be apsaugos jūsų vadinamosios Liaudies Vyriausybės rankose. Kilus revoliucinio lenkų judėjimo pavojui, jūs buvote priversti pašalinti delegaciją iš Varšuvos tvirtovės, kur, prieštaraudami elementariausioms tarptautinėms normoms, laikėte ją nelaisvėje. Jūs išsiuntėte delegaciją prie Gardino gubernijos sienos, kur ją nužudė jūsų agentai. Delegacijos nariai Bronislavas Veselovskis, daktaras Liudvikas Klocmanas ir pilietės Marija Alter ir Aivazova buvo sušaudyti, kalbant apie penktą delegacijos narį pilietį Leoną Alterį, tai jo gyvybė buvo išsaugota dėl atsitiktinės aplinkybės: jis buvo sužeistas, jūsų kareiviai pamanė, kad jis nužudytas, ir jam pavyko išsigelbėti. Šis nusikaltimas buvo padarytas prieš Raudonojo kryžiaus, kuriam vykdant humanitarines pareigas visose šalyse suteikiama ypatinga garantija, atstovus. Po siaubingų pogromų, kuriuos jūsų kariuomenė įvykdė žydų gyventojų atžvilgiu, šis naujas nusikaltimas uždeda neišdildomą dėmę kontrrevoliucinei vyriausybei, kuri šiuo metu valdo Lenkijoje. Sovietų Respublikos vyriausybė kategoriškai reikalauja nedelsiant ištirti šį neatleistiną nusikaltimą ir griežtai nubausti jo tiesioginius ir netiesioginius kaltininkus".

Lenkijos vyriausybė visais įmanomais būdais pradėjo neigti savo dalyvavimą nusikaltime, tačiau Maskvoje įvykis buvo absoliučiai vienareikšmiškai suvokiamas kaip neviešas karo paskelbimas. Be to, skandalo, susijusio su Raudonojo kryžiaus misija, fone įvyko ir pirmosios karinės operacijos: 1919 metų sausio 1 dieną lenkai užvaldė Vilnių, iš kurio po kelių dienų juos išvarė Raudonosios armijos padaliniai. Tačiau pirmasis pralaimėjimas nė kiek neatšaldė Lenkijos ambicijų, ji tęsė antpuolius į įvairius Baltarusijos ir Ukrainos miestus. Sovietų vadovybė, kuri, visų pirma, buvo priversta suvaržyti baltųjų judėjimo užpuolimus savo valstybėje, visais įmanomais būdais stengėsi atidėti karo pradžią — tai paaiškina gana švelnios diplomatinės notos asmenų, kaltų dėl Raudonojo kryžiaus narių žūties, paieškos atžvilgiu.

CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Rusijos karo belaisviai lauko darbuose 1915 metų liepą
Sušaudymas be senaties termino: kaip lenkai nužudė sovietinę Raudonojo kryžiaus misiją - Sputnik Lietuva
Rusijos karo belaisviai lauko darbuose 1915 metų liepą

Vis dėlto — "kol situacija bus išsiaiškinta" — Rusijoje buvo areštuoti visi Lenkijos Raudonojo kryžiaus misijos nariai, kurie atliko panašų darbą grąžindami lenkų karo belaisvius į savo tėvynę. Dėl to Lenkija turėjo pradėti — arba bent jau sukurti tokį įspūdį —  tyrimą, kurio preliminarūs rezultatai buvo pateikti Maskvai 1919 metų kovo 24 dieną. Nepaisant to, kad ataskaitoje nebuvo jokių konkrečių duomenų, po trijų dienų visi Lenkijos misijos atstovai buvo paleisti.

Демонстрация трудящихся города Риги, требующих присоединения Латвии к СССР, 1940 год - Sputnik Lietuva
Pagrindiniai klausimai apie Baltijos šalių "sovietinę okupaciją"

Ataskaitoje lenkai pranešė, kad rado sušaudymo vietą, apžiūrėjo nužudytųjų kūnus ir apklausė liudytojus. Iš dalies buvo pripažinta atskirų žandarų kaltė — tik ne už nužudymą, o už aplaidumą. Konkretūs vardai tuo metu nebuvo įvardyti. Lenkija nuolat atidėdavo sprendimą dėl naujos sovietinio Raudonojo kryžiaus misijos, be kito ko ir objektyvaus žmogžudystės tyrimo surengimo — jis buvo priimtas tik 1919 metų rudenį, per pertrauką tarp šalių vykusiuose karo veiksmuose.

Tačiau netrukus karas vėl atsinaujino ir sovietų misijos atstovų nužudymo klausimas vėl nuėjo į antrąjį planą. Tik 1920 metų kovo 1 dieną — eilinio derybų su Sovietų Rusija etapo išvakarėse — Varšuvos laikraščiuose pasirodė informacija apie teismo procesą žudikų atžvilgiu: "Šiandien Varšuvos apygardos karo teisme prasidėjo procesas šešių asmenų, kaltinamų bolševikų Raudonojo kryžiaus misijos narių, atvykusių į Varšuvą, nužudymu. Apklausos metu jie pareiškė, kad tai padarė dėl patriotinių motyvų. Kaltinamieji palikti laisvėje".

Vėliau Lenkijos valdžia sovietams pranešė tik teismo sprendimo rezoliucinę dalį, pagal kurią kažkas buvo išteisintas, kažkas nuteistas kalėti dvejus metus. Tačiau iki šiol nėra žudikų vardų sąrašo ir jokių teisminio proceso vykdymo dokumentinių įrodymų.

Naujienų srautas
0